Stichting
          de Ambachtshoeve

  Home     Maatcoaching     Contact  


Welkom bij Stichting de Ambachtshoeve!

Stichting de Ambachtshoeve is opgericht door ervaringsdeskundigen, om hulp te bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, persoonlijk en/of maatschappelijk vastgelopen zijn.

In principe staat de organisatie open voor iedereen die ondersteuning vraagt. Dus zowel voor ouderen als voor jongeren.

Werkgebied
Stichting de Ambachtshoeve is actief in de regio Noord-Oost Brabant en Midden-Brabant.

Activiteiten: Maatcoaching
Stichting de Ambachtshoeve organiseert hoofdzakelijk Maatcoachingstrajecten.
Tijdens groepsbijeenkomsten gaan we samen met de deelnemers op zoek naar hun mogelijkheden en kansen. We werken tijdens de Maatchochingstrajecten onder andere aan het vergroten van ieders zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
We hopen dat de deelnemers aan het eind van het traject handvatten hebben gekregen om daadwerkelijk een nieuwe weg in te slaan.

Het volgende project Maatcoaching start: najaar 2023.
Het dagdeel wordt samen met de deelnemers bepaald.

Lees meer over Maatcoaching >>>Klik hier

Stichting de Ambachtshoeve
Stichting de Ambachthoeve.nl


Mail Stichting: Klik hier

Wij werken samen met:


NIO - Netwerk Informele Ondersteuning


NIO - Informele Ondersteuning

Steunpunt Zelfhulp Den Bosch

Zelfhulp Den Bosch e.o.

Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Bosch


Quiet Den Bosch
Zorgbelang Brabant

Zorgbelang Brabant

  Zupport copyright 2022